9213.net
当前位置:首页>>关于肖加偏旁组词语有哪些的资料>>

肖加偏旁组词语有哪些

稍,稍息.哨,放哨.梢,树梢.捎,捎信.艄,艄公.俏,俊俏.悄,静悄悄.鞘,剑鞘.峭,陡峭.

肖偏旁可以组成一下的字:削、宵、霄、逍、捎.一、肖加立刀旁为削,组词为:三削、削牍、削袂、焚削、染削、陡削、不削、削皮、卑削、削你.二、肖加宝盖头为宵

肖像,肖似,肖形 销,销售 消,消化 削,剥削 宵,元宵 霄,云霄 逍,逍遥 硝,硝烟 稍,稍等 梢,树梢 哨,哨兵 捎,捎带 艄,船艄 蛸,螵蛸 鞘,刀鞘 ,窕 绡,绡头 ,渴 悄,悄然 峭,峭壁 诮,讥诮 ,头 ,跳 ,

肖~俏,俏皮、俊俏. 肖~稍,稍微,稍等. 肖~销,销售,经销.肖~霄,云霄,九霄.肖~哨,哨子,哨兵.

悄,悄悄地. 俏,俏皮. 消,消灭.

悄 然无声.寂.静.声.捎 带.话.信.梢 ..头.林.稍 .微.许.纵即逝.哨 兵.卡.所宵 .夜.禁.衣旰食.消 .夜.禁.衣旰食.销 .售.路..屑 俏 丽.媚.爽..峭 .壁..立.硝 石..鞘 ..霄 .汉.筲 箕..诮 让..呵.艄 ..公.蛸 .绡 头.逍 遥.魈 .山 削 除.减.弱..

俏,消,鞘,悄,霄,梢,绡,哨

俏,销,消,削,硝,霄,宵,逍,绡,蛸,魈,,,悄

“肖”加一个偏旁部首可以组成:消 ,销 ,宵 ,逍,削 ,哨 ,梢 ,稍,捎,筲,诮,艄,蛸,逍 .1. 消息【xiāo xī 】 新鲜事就叫消息.2. 注销【zhù xiāo】 撤消、消除、使…作废.3. 稍后【shāo hòu】 在时间上偏后的意思4. 口哨【kǒu shào 】 古称啸,是一种通过嘴内不断流过的空气发声的方法.5. 硝酸【xiāo suān 】 是一种重要的化工原料,具有强氧化性、腐蚀性的强酸,属于一元无机强酸.

肖偏旁是月 改偏旁 同营 组词:听营、天营、土营、脱营、 团营、嗡营、宿营、踏营、 星营、修营、移营、巡营、 营卒、营缵、营佐、营综、营实

jingxinwu.net | jtlm.net | acpcw.com | 6769.net | nnpc.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.9213.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com