9213.net
当前位置:首页>>关于称的多音字组词三个音的资料>>

称的多音字组词三个音

称有三种读音,分别是 chēng 、chèn、chèng.chēng组词有:堪称、称谓 chèn组词有:匀称、称职 chèng组词有:四称、秤锤

称(第一声)称赞;称(第四声)称职.

称 基本释义 [ chēng ] 1.量轻重:~量(liáng). 2.叫,叫做:自~.~呼.~帝.~臣. 又指称量) 测定重量 相关组词 称谓 堪称 俗称 名称 匀称 相称 称职 昵称 称贺 称兵

参(shen)(can)(cen) 差(chai)(ci)(cha)

一、折 1. 折 [zhē]: 折腾 2. 折 [zhé]: 折断 3. 折 [shé]: 折本生意 二、量 1. 量 [liáng]:量杯 2. 量 [liàng]:胆量 三、供 1. 供 [gōng]: 供求 2. 供 [gòng]: 供献 四、间 1. 间 [jiān]:人间 2. 间 [jiàn]:间隔 五、称 1. 称 [chēng]:称量 2. 称 [chèn]:称心 3. 称 [chèng]:同“秤”. 六、旋 1. 旋 [xuán]:旋绕 2. 旋 [xuàn]:旋风 七、应 1. 应 [yīng]:应当 2. 应 [yìng]:应答 八、舍 1. 舍 [shè]:宿舍 2. 舍 [shě]:舍不得

称 [chēng] 1. 量轻重:~量(liáng ). 2. 叫,叫做:自~.~呼.~帝.~臣.~兄道弟. 3. 名号:名~.简~.~号.~谓.职~. 4. 说:声~.~快.~病.~便. 5. 赞扬:~道.~许.~颂.~赞. 6. 举:~兵.~觞祝寿. 称 [chèn] 1. 适合:~心.~职.相~.匀~.对~. 称 [chèng] 1. 同“秤”.

塞 sāi 塞车 塞 sài 边塞 塞 sè 堵塞 祝你新年快乐!o(∩_∩)o

1、着呢 [zhe ne] 表示程度深.如:庙会热闹着呢.如:他画得可像着呢.2、呢D [ne] 呢为粤语日常用词,合成词,有“这些”的意思.3、呕呢 [ǒu ne] 象声词.幼儿语

解的多音字组词如下:一、解jiě1、解答[jiě dá] 答复说明.2、解决[jiě jué] 处理使有结果.3、解冻[jiě dòng] 指冰冻的土地、江河等在气温回升时融化;也称开冻.4、解放[ji

菠萝橙 发表于 2007-1-8 19:06:00 常用多音字组词 阿 【a1】~姨 ~訇 ~门 【e1】~胶~谀 腌 【a1】~ 【yan1】~肉 挨 【ai1】~个儿 ~次 ~近 【ai2】~打 唉 【ai1】~声叹气

zxsg.net | ceqiong.net | zdhh.net | rjps.net | rpct.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.9213.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com