9213.net
当前位置:首页>>关于口笔组词的资料>>

口笔组词

口中--中间 日--日出

“口”字加一笔有:曰、尸、日、中、巳.一、“口”读音为:kǒu1、人和动物吃东 组词:窗口、苦口、口头、口才、口吃、门口.二、曰:yuē 释义:1、说:子~诗云

口的组词:门口、开口、借口、口才、口语来、进口、户口、闭口、关口、井口、收口、口头、苦口、活口、住口、变口、伤口、口技、口味、口令、口算、口福、封口自、夸口、口哨、渡口、缺口、袖口、口吻、港口、炮口、浦口、口角2113、口碑、口讷、一口、口袋、口气、口5261号、入口.口琴、口译、接口、河口、垭口、口述、口子、口疮、刀口、胸口、口径、贯口、风口、交口、山口、道口、拗口、胃口、归口、焰口、口音、口服、口齿4102、枪口、1653切口、口供、口实、决口、口舌、缄口、口信、口试、转口、糊口、闸口、口误、清口、领口、口淡、口器.

口岸 口碑 口才 口吃 口齿 口福 口供 口号 口技 口角 口径 口诀 口令 口蜜腹剑 口气 口若悬河 口舌 口试 口是心非 口授 口述 口算 口头 口头禅 口味 口吻 口形 口语 口译 口中雌黄 口诛笔伐 门口 胃口 异口同声

你好,口字加两笔的字有:目,田,申,旦,,囚.四.

口的组词有借口、开口、住口、变口 、收口、 关口 、口水、 闭口、 井口 、户口、 口吃 、进口、灭口和活口等.一、借口 [jiè kǒu] 以(某事)为理由(非真正的理由):不能~快速施工而降低工程质量.二、开口 [kāi kǒu] 张开嘴说话:没等我开口,他就抢先替我说了.可以在他开口前,就先发制人跟他提出要求.三、住口 [zhù kǒu] 停止说话:不住口地夸奖孩子.雄辩小于事实.为此,让我们住口,做点实事吧.四、井口 [jǐng kǒu] 井的上顶:采用注水方式开发的油田,随着原油含水率的升高,井口出油温度也将升高.五、闭口 [bì kǒu] 合上嘴不讲话,也比喻不发表意见:大家你一言我一语,直说得他闭口不言.

已日中.

”口“加一笔有:日,中, 曰 , 巳, 尸 日,拼音【rì】 释义:汉字,常用的字义 组词:1. 他日【[tā rì】将来的(古代有时也指过去的)某一天或某一个时期.2. 日光灯

门口、开口、借口、口才、口语、进口、户口、闭口、关口、井口、收口、口头、苦口、活口、住口、变口、伤口、口技、口味、口令、口算、口福、封口、夸口、口哨、渡口、缺口、袖口、口吻、港口、炮口、浦口、口角、口碑、口讷.一口、口袋、口气、口号、入口、口琴、口译、接口、河口、垭口、口述、口子、口疮、刀口、胸口、口径、贯口、风口、交口、山口、道口、拗口、胃口、归口、焰口、口音、口服、口齿、枪口、切口、口供.

1,脍炙人口[ kuài zhì rén kǒu ] 脍和炙都是人们爱吃的食物.指美味人人爱吃.比喻好的诗文受到人们的称赞和传诵.2,信口雌黄[ xìn kǒu cí huáng ] 古人用黄纸写字,写

9371.net | pdqn.net | kcjf.net | dkxk.net | rxcr.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.9213.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com