9213.net
当前位置:首页>>关于乃组词语的资料>>

乃组词语

* 唉乃 ǎi nǎi * 无乃 wú nǎi * 若乃 ruò nǎi * 何乃 hé nǎi * 尔乃 ěr nǎi * 毋乃 wú nǎi * 而乃 ér nǎi * 然乃 rán nǎi * 况乃 kuàng nǎi * 已乃 yǐ nǎi * 至乃 zhì nǎi * 丕乃 pī nǎi * 禾乃 hé nǎi * 焉乃 yān nǎi * 顾乃 gù nǎi * 或乃 huò nǎi * 胡乃 hú nǎi * 既乃 jì nǎi * 遂乃 suì nǎi * 非乃 fēi nǎi * 不乃 bù nǎi * 来乃 lái nǎi * 普乃 pǔ nǎi * 便乃 biàn nǎi

乃组字组词语有:仍 仍然 奶 奶奶 艿 芋艿 氖 氖气 扔 扔东西 尕 尕娃希望帮到你,你的采纳是我前进的动力,加油!

妙趣汉字屋

乃 nǎi 部 首 丿 笔 画 2 五 行 火 繁 体 乃 五 笔 ETN基本释义1.才:今~得之.“断其喉,尽其肉,~去”.2.是,为:~大丈夫也.3.竟:~至如此.详细释义〈动〉是,就是〈副〉刚刚,才,表示事情发生得晚或结束得晚只,仅仅 .组词乃至 乃尔 无乃 既乃 已乃 至乃 便乃 乃者 尔乃 乃今 何乃 乃若 乃父 乃昔

乃至,木乃伊

乃组词有哪些 查看全部4个回答 我来答 我来答 查看全部4个回答 瀛洲烟雨 知道合伙人教育行家 2018-06-01 1,乃文乃武[ nǎi wén nǎi wǔ ] 赞美人文、武兼备.见乃武

乃 [ nǎi ] 1、此乃 [ cǐ nǎi ] 这就是,比如此乃蓬莱仙境也.2、乃至 [ nǎi zhì ] 甚至;也说乃至于,如你要早这么做,乃至于此呢.3、有容乃大[ yǒu róng nǎi dà ] 本意是比喻像大海一样的宽广胸襟.如海乃百川,有容乃大.乃 [ nǎi ] 释义如下1、才:今~得之.“断其喉,尽其肉,~去”.2、是,为:~大丈夫也.3、竟:~至如此.4、于是,就:“因山势高峻,~在山腰休息片时”.5、你,你的:~父.~兄.“家祭无忘告~翁”.

乃父、乃祖、乃今、乃者、乃若、乃尔、乃遂、乃其、 乃是

乃是,乃翁(我的父亲),乃兄(我的哥哥)`````

木乃伊、 乃、 乃至、 胜败乃兵家常事、 乃蛮、 高乃依、 无乃、 乃尔、 乃是、 乃父、 何乃、 乃翁、 乃文乃武、 何其相似乃尔、 尔乃、 乃心王室、 乃今、 禾乃、 龙多乃旱、 乃心、 或乃、 乃若、 乃昔、 若乃、 乃我困汝、 毋乃、 顾乃、 不乃、 已乃、 乃者、 乃公、 非乃、 乃曲、 乃歌、 焉乃、 况乃、 不乃羹、 乃眷、 乃可、 普乃

pdqn.net | pznk.net | realmemall.net | zmqs.net | whkt.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.9213.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com